Studier

Litt mer om Interstudium …

Hei og velkommen til Interstudium! 

23. januar fyller Interstudium 10 år og oppretter nye stipend for våre studenter!

I løpet av disse årene har vi sendt flere hundre norske studenter til Slovakia og Tsjekkia – for å studere generell medisin, tannlegemedisin og veterinær medisin på noen av Sentral- Europas beste universitet. Vi følger våre søkere gjennom hele søknadsprosessen, arrangerer regelmessig informasjonsmøter, gratis kurs i kjemi, biologi, fysikk og matematikk, gir studenter tilgang til tester og eksempler fra gamle opptaksprøver – alt dette for å få flest mulig å være godt forberedt til opptaksprøven og de tøffe studier som følger deretter. Kommer du inn på studiene, får du også oversettelse av nødvendig dokumentasjon og tilbud om 3 dagers kurs språk og kultur før avreisen.

Alt dette er gratis – og kanskje også derfor får vi ikke bare fornøyde, men også godt kvalifiserte søkere – flere for hvert år. Mesteparten av dem som søker gjennom Interstudium, finner oss ikke grunnet dyr reklame, men anbefalinger fra våre tidligere studenter, deres slektninger og venner.

Siden 2013 har vi delt ut over 100.000 kroner i stipend. For flere år siden opprettet vi professor Albert Stránský stipendet for våre søkere til medisin i Martin i Slovakia. Den studenten som oppnår høyest antall poeng under opptaksprøven, får tildelt 20.000 kroner fra Interstudium. Siden vi feirer 10-års jubileum i år, utvider vi nå stipendordningen med ytterligere stipend også for våre studenter som søker til det medisinske fakultetet ved Masaryk universitetet i Brno – i Tsjekkia.

Målet er å motivere flest mulig til å lese, forberede seg godt og ha gode kunnskaper før studiestart. Det skal lønne seg å være flittig, målrettet og dyktig. Vil du bli lege, tannlege eller veterinær, er du velkommen til å søke. Kanskje årets stipend blir ditt?

Mange dyktige norske ungdommer får aldri muligheten til å studere medisin eller veterinær medisin hjemme i Norge, mens samfunnet fortsatt opplever stor mangel på både leger og sykepleiere. Siden 2013 formildet Interstudium studieplasser for generell medisin, tannlegemedisin og veterinær medisin i utlandet for mange hundre norske studenter. Vi har langsiktige avtaler med populære medisinske fakulteter ved Masaryk universitetet i Brno i Tsjekkia , Jessenius medisinske fakultet - Comenius universitetet i Martin i Slovakia og Univesritet for veterinær medisin og farmasi i Košice i Slovakia. Dette er universitet med lang historisk tradisjon og høy kvalitet. Derfor er det kun begrenset antall studenter som består opptaksprøven og kommer inn på studiene hvert år.

Alle våre søkere får gratis i vår studieveiledning, forberedende kurs i realfag, og kan delta gratis på våre opptaksprøver. Våre studenter som kommer inn på studiene får også gratis oversettelse av nødvendige dokumenter (vitnemål, attester, etc.) og 20 timers intensiv kurs i språk og kultur før avreisen til studiestedet.

Siden våre utgifter for rekruttering av norske studenter dekkes av respektive partneruniversitet, betaler våre studenter ikke noen avgifter eller gebyr. Vår oppgave er å veilede deg i forhold til dine studiemuligheter, ta deg gjennom søkandsprosessen og opptaksprøver, men det er du selv som har hovedansvaret og står for det viktigste: treffe riktig valg, være best mulig forberedt og bestå opptaksprøven. 

Etter at du har registret deg i vårt system, får du automatisk tilsendt alle opplysninger du trenger, du får delta på våre informasjonsmøter, selv ta tester i kjemi, biologi, fysikk eller matematikk direkte på vår nettside (mange av testene består av spørsmål fra tidligere opptaksprøver) og du kan delta på våre forberedende kurs. Vår intensjon er rekruttere de best kvalifiserte kandidater til medisinske fakulteter i Sentral-Europa.

Studium i utlandet

Interstudium er norsk representant for medisinske fakulteter ved Comenius Universitet i Martin -(Slovakia), Masaryk Universitetet i Brno og Universitetet for veterinær medisin og farmasi i Košice (Slovakia).

Opptakskrav: generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (oftest skriftlig test i kjemi og biologi, tsjekkiske universiteter krever også test i fysikk eller matematikk som tillegg). Det foreligger ingen snittkrav, heller ikke krav om realfagskompetanse.  

Alle våre søkere får:  

  • Gratis registrering, veiledning og online søknad
  • Gratis forberedende kurs i kjemi og biologi
  • Gratis testing av sine kunnskaper på vår nettside
  • Gratis opptaksprøver i Oslo
  • Gratis kurs i språk og kultur før avreise til utlandet
  • Stipend 20.000,- kroner for beste resultat under opptaksprøven