HISTORIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den historiske utviklingen har også påvirket slovakers interesseorganisasjoner i Norge. Helt frem til Tsjekkoslovakias splittelse i 1993 var mesteparten av slovaker organisert i Norsk-tsjekkoslovakisk hjelpeforening, senere Forum Norge – Tsjekkoslovakia. I 1993 ble Norsk –slovakisk forening opprettet, hvilket mest sannsynlig var en reaksjon på utviklingen i Tsjekkoslovakia, siden landet ble delt til to selvstendige stater, og trangen etter selvstendighet ble sterkere en felles slovakisk -tsjekkiske kulturelle røtter.

 

Ti år etter dannelsen av Norsk – slovakisk forening kunne man helt klart se generasjonsforskjeller blant slovaker som kom til Norge i ulike historiske perioder og med forskjellig motivasjon. Oppfatningen av Norge, erfaringer med det nye hjemlandet og ikke minst holdninger til sin egen kultur preges sterkt av den enkeltes skjebne. Resultatet ble opprettelse var Norsk slovakisk Forum i 2003 som i dag fungerer som veldedig organisasjon for å generelt styrke norsk-slovakiske relasjoner.