OVERSETTELSER

STATSAUTORISERTE OVERSETTELSER TIL OG FRA SLOVAKISK


I forbindelse med opptak til studier i Slovakia kreves det at man fremlegger vitnemål og fødselsattest (for dem som ikke har norsk fødselsattest, bestiller du hos Skatteetaten "Utskrift fra opplysninger i Det sentrale folkeregisteret"), statsautorisert oversatt til slovakisk språk. Oversettelsen må være utført av statsautorisert translatør som har offisiell bevilling fra staten. Noen dokumenter må være appostillert (vitnemål) og andre ikke (fødselsattest).  

 

Når det gjelder appostillering av vitnemål, går man frem på følgende måte:

 

  1. Vitnemål på norsk (ikke engelsk) i original leveres til Notarius publicus, eller tingretten som ligger nærmest stedet der du bor.
  2. Notarius tar kopi av dokumentet og bekrefter denne med stempel «Rett kopi».
  3. Deretter tar du den bekreftede kopien til Fylkesmannen - et kontor som ligger i nærmeste fylkesbyen. Fylkesmannen påstempler den bekreftede kopien med «Appostille» - som bekrefter at dokumentet er godkjent av norske myndigheter.
  4. Ferdig dokument - med både stempel «rett kopi» og «appostille» sendes med vanlig post til Interstudium, Bygdøy alle 76, 0268 Oslo, for oversettelse.
  5. Oversatt dokumentasjon blir levert direkte til universitetet og man mottar faktura for oversettelsen. Vanlig vitnemål vil i oversettelsen være mellom 2-3 sider.  

 

DOKUMENTER SOM KREVER STATSAUTORISERT OVERSETTELSE:

  • vitnemål, attester og andre personlige dokumenter
  • domslutninger, prosessskrifter, forelegg, konkursdokumenter, juridiske dokumenter i forbindelse med arv eller liknende

Er ikke dokumenter oversatt og stemplet av en statsautorisert translatør, kan myndigheter i Slovakia nekte å godkjenne dem i henhold til loven. Ofte må dokumenter også stemples med apostille hos Fylkesmannen før de oversettes til slovakisk. Apostillen bekrefter at myndighetenes signatur og stempel på dokumentet er ekte. Etter at dokumentet er stemplet med apostille, leveres det til translatøren for oversettelse.

Trenger du statsautorisert oversettelse til eller fra slovakisk språk eller har spørsmål i forbindelse med oversettelsen, ta kontakt med Interstudium. 

 

SLOVAKISK

Slovakisk er et lite europeisk språk og tilhører den vestslaviske språkgruppen. Sammen med tsjekkisk og polsk har denne gruppen litt over 55 millioner språkbrukere i Sentral Europa. For å illustrere forholdet mellom dem, pleier vi si at slovakisk (5,5 mil brukere) er som norsk, tsjekkisk (10 mil brukere) er som svensk og polsk (40 mil brukere) er som dansk. Det vil si at alle tre språkene er nære og disse nasjonene forstår hverandre ganske godt.