STUDIUM I UTLANDET

 

Interstudium er norsk representant for medisinske fakulteter ved Comenius Universitet i Slovakia og Masaryk Universitet i Tsjekkia. Vi formidler både medisin og tannlegestudium og kan tilby:

  • Gratis registrering  og online søknad

  • Gratis hjelp med søknadsprosessen

  • Gratis opptaksprøver i Norge

  • Gratis kurs i språk og kultur for respektive land

  • Gratis veiledning under forberedelsene til studier i utlandet

                                                           

PLANLAGTE OPPTAKSPRØVER  I LØPET AV 2016

  • 17-18. februar 2016: generell medisin i Martin (Slovakia), prøven består av skriftlig test i kjemi og biologi
  • 3. mars 2016: generell medisin i Martin (Slovakia), prøven består av skriftlig test i kjemi og biologi
  • mai 2016: tannlegemedisin i Olomouc (Tsjekkia), prøven består av skriftlig test i kjemi, biologi og fysikk/matematikk
  • 11. juni 2016: veterinær medisin i Košice (Slovakia), prøven består av skriftlig test i kjemi og biologi

Alle opptaksprøver og veiledning gjennom søknadsprosessen er gratis. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon, eksempler fra tidligere opptaksprøver og rådgiving.

Ønsker du å søke om studieplass, registrer deg snarest og fyll ut alle felt i søknadskjema. Deretter får du av oss nærmere opplysninger om opptaksprøven. Alle kandidater som søker gjennom Interstudium får også automatisk tilsendt eksempler av opptaksprøver fra tidligere år.  

Se også våre tilbud om gratis-kurs som arrangeres i løpet av våren / sommeren 2016. Vi vil hjelpe deg å være godt forberedt til opptaksprøvene. 

Litt mer om Interstudium …

Du finner flere agenter som formidler utenlandsstudier i Norge, og det er mange som tilbyr plass ved samme universiteter i Tsjekkia og Slovakia. Det er også mange sentraleuropeiske universiteter som ønsker å rekruttere norske studenter. Du oppdager fort at kvaliteten og priser varierer, både når det gjelder studieformidlere og utenlandske universiteter.

Hvorfor skal du da velge Interstudium som din partner under søknadsprosessen?  Fordi Interstudium leverer og tilbyr deg gratis studieveiledning, gratis opptaksprøve, oversettelse av dokumenter og ikke minst kurs i språk og kultur.

Hvorfor tar vi ikke betalt for dette? Fordi vi får betalt for det arbeidet vi gjør av våre partneruniversiteter og vi trenger ikke dobbelbetaling av deg som student.

Vi gir deg råd og opplysninger om dine studiemuligheter, arrangerer kurs og prøver, men det er du som har ansvaret og står for det viktigste: å velge rett, bestå opptaksprøven, fullføre studiene og ikke minst betale for dem. Vår oppgave er være din støtespiller gjennom hele denne prosessen. Lykke til!